Återhämta sig från stress

Hantera stress

Det påstås ofta att vi är på väg in i en era av stress. Och sett till statistiken är det svårt att inte hålla med. Siffrorna visar nämligen att vi är på väg tillbaka till 90-talssiffror när det kommer till stress, sjukfrånvaro och psykisk ohälsa. Men hur kommer det sig att detta decennium används som markör? Det handlar förstås om att det var då som Sverige var i en djup ekonomisk kris, med följd att osäkerheten var stor hos många.

Numera är kunskapen om effekterna av stress större. Och att regelbundet ordna plats på spahotell i sverige har kommit att bli ett populärt val bland många företag. Främst då det ger såväl ledning som de anställda en chans att återhämta sig från de många påfrestningar som företagsverksamhet medför. Bland många av Sveriges företag har det blivit uppenbart att denna sorts verksamhetspauser inte bara bidrar till ökad produktivitet, utan säkerställer att anställda har möjligheten att prestera i större utsträckning.

Bland de företag som väljer att inte tillämpa förebyggande åtgärder gällande stress och utmattning så ser man en tydlig trend att de helt enkelt inte blir lika motståndskraftiga i ett konkurrensmässigt perspektiv. Detta har resulterat i att många rekommenderar de företag som vill bli långlivade att göra det enkelt för samtliga inblandade att få chansen att återhämta sig från stress. För det är inte längre tillräckligt att endast återhämta sig i vardagen, utan stresshantering måste vara en del av den dagliga driften. Vi är säkra på att alla de företag som aktivt förhåller sig till stress kommer att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och omsättning.