Är design verkligen viktigt?

Betydelsen av design

Det finns ett vanligt förekommande påstå att det är det inre som räknas, och att ytan bara är förgänglig. Men vad som är lätt att glömma är att det ofta är ytan som väcker vår uppmärksamhet. Och att ett polerat yttre definitivt kan användas för att säkerställa att det inre får den uppmärksamhet det förtjänar. Men hur förhåller sig detta till designbranschen?

En viktig del av design är att både säkerställa användbarhet och även ordna en slipad yta. Anledningen är att många numera helt enkelt förväntar sig att saker och ting ska se bra ut. Många som valt att förbise vikten av design har tyvärr fått erfara att de inte får den uppmärksamhet de förtjänar. När det gäller nätbaserade projekt, koncept eller företag så kan bristande design få förödande konsekvenser. Särskilt dessa tider då saker och ting ofta bedöms helt och hållet utifrån den visuella framställningen, åtminstone tills dess övriga egenarter blivit uppenbara.

Därför är design definitivt viktigt. I många fall är det så pass viktigt att man riskerar att försätta hela projektet i fara om man inte verkligen ser till att ordna en design som är både effektiv och representativ. Men det krävs absolut inte orimliga ansträngningar, i många fall kan man ordna en effektiv och tilltalande design bara genom att följa ett fåtal designmässiga normer, Vill man däremot verkligen sticka ut ur mängden så bör man såklart lägga lite mer krut på just design. Men huruvida det behövs är något man själv får ta ställning till.