Kopplingen mellan design och användbarhet

Bekvämligheten att använda

Design är ett brett begrepp. Det åsyftar inte bara en estetisk upplevelse, eller hur vi uppfattar något rent visuellt. Det sammanfaller även med hur vi använder saker och ting. Därför är design och gränssnitt för evigt sammanlänkade. Oavsett om man använder en betalterminal, sin telefon eller något annat så kommer design att prägla hur man uppfattar upplevelsen. I dessa sammanhang pratar man ofta om intuitiv design. Om det man använder inte känns naturligt på ett visuellt plan så blir upplevelsen helt enkelt konstig. Många har därför kommit att inse att det alltid lönar sig att fokusera på design.

Men gör det skillnad i ett större perspektiv? Tänk dig att du besöker en hemsida och att du inte får någon känsla för hur du navigerar den eller tar del av innehållet som erbjuds. Risken är stor att du kommer att välja bort sidan. Åtminstone inte om det inte är en sida du måste använda. Om den tvärtemot är intuitiv att använda med en design som sammanfaller med hur sajten är tänkt att användas, så blir den av naturliga skäl enkel att använda. Och detta sätter även fingret på hur design sammanfaller med användarupplevelsen.

Många projekt skulle gynnas av att någon i ett inledande skede tog på sig ansvaret för att sätta upp riktlinjer för den visuella inriktningen. På så sätt blir det rätt redan från början, och då blir användarvänlighet en given del av hela processen. Det finns förmodligen inget värre än att i slutändan behöva göra om en massa saker bara för att uppnå användarvänlighet.