Det behöver inte vara kaos

By 9 december, 2015Demokrati
kaos
kaos

KAOS – En video som gör succé…

Är det styrelseskick vi har i Sverige verkligen etiskt försvarbart i dagsläget?

I ett riksdagsval tvingas vi välja mellan olika färdiga åsiktspaket. Ofta hittar vi något i alla åsiktspaket som vi tycker om – men inte tillräckligt för att hela paketet ska passa oss.

Vi människor är ofta både mer komplicerade och enklare än vad den gamla politiska strukturen ger utrymme för. Helt i onödan.
Föreställ er en människa som tycker att:

  1. Det är inte bra om riskkapitalister startar skolor eller vårdföretag som bedriver en undermålig verksamhet med alldeles för knappa resurser och sedan stoppar en massa skattefinansierade miljarder i egen ficka och försvinner. (V)
  2. Det är inte en så dum idé att i första hand hjälpa människor i nöd på den plats i världen där de bor. Det är ju ändå där de har sina nära och kära och allra helst vill vara. (SD)
  3. Om något av barnen är sjukt därhemma och behöver tillsyn så är det barnet och föräldrarna som ska avgöra, från fall till fall, vilken av föräldrarna som ska vara hemma tillsammans med barnet. (KD)
  4. Alldeles för många på jobbet eller i bekantskapskretsen sjukskriver sig av andra anledningar än sjukdom. Det är ju att missbruka en försäkring. Som att begära ersättning för ett inbrott man inte haft. (M)
  5. Människor som arbetar med att ta hand om gamla eller barn och som inte trivs med det ska inte hållas kvar i det yrket. Det är bättre att de får skaffa ett annat jobb än att de blir frustrerade och elaka mot gamlingarna eller ger barnen en dålig utbildning och start i livet. (L)
  6. Det är jätteviktigt att vi tar krafttag för en bättre miljö. Vår välfärd kan inte bygga på ett globalt slit-och-släng beteende. (MP)
  7. Sverige är större än Stockholm. Man ska kunna leva i hela Sverige. (C)
  8. Det är för stora sociala klyftor i Sverige idag. De otroligt rika skulle bidra mer till välfärden än de fattiga.(S)

Statistiskt sett är det ganska troligt att du håller med den här exempelpersonen på flera, eller kanske till och med alla, ovanstående punkter. Vilket åsiktspaket ska hen välja? Är det verkligen etiskt försvarbart att ställa hen inför ett sådant val? För vems skull har vi ett system där man tvingas välja en bra sak och samtidigt välja flera dåliga saker bara för att de är med i samma paketlösning? Blir det bättre av att alternativen klumpas ihop till tre block?

Vilka är argumenten för att behålla detta styrelseskick istället för att låta majoritetens åsikter i frågor som dessa avgöra hur det offentliga Sverige administreras?

Leave a Reply